Dages returret
Trustpilot
Trustpilot: Utmerkede anmeldelser
(+45) 66130049

Handelsbetingelser på kurser

Generelle betingelser og kursus forsikring
Herunder de generelle betingelser for handel med Diving2000 A/S

Begrebsdefinition:

Ved kursus forstås et dykkerkursus afholdt 100 procent i Diving2000 A/S eller hos officielle sammenarbejdspartnere.
Ved kursus forsikring forstås en forsikring der dækker dig i forhold til sygdom eller du bliver forhindret i at deltage i kursus aktiviteten i sidste øjeblik.
Ved arrangementer forstås arrangementer afholdt af Diving2000 A/S eller hos officielle sammenarbejdspartnere.
Ved kursusafgift forstås kursets samlede pris eksklusiv kursusmaterialer.

Betingelser ved køb af kursus

Al tilmelding til kurser er bindende, ligeledes er kursus datoer, og der ydes ingen refundering ved forhindret fremmøde eller ikke bestået kursus.

Certificering

Certificering forudsætter, at alle færdighedskrav er opfyldt iht. PADI Internationale standarder, og at det fulde kursusbeløb er indbetalt. Hvis man ikke kan imødekomme færdighedskrav inden for de udstukne rammer, må man påregne at betale ekstra pr. modul som man mangler at gennemføre. Prisen for et ekstra modul er kr. 400,-
Har du købt National Geographic Diver Kursus fra starten, har du mulighed for at gå et modul om uden beregning, hvis instruktøren mener dette er nødvendigt.
På vores kurser lægges der vægt på modenhed, ansvarlighed og forståelse. Opfylder man ikke disse betingelser, forbeholder vi os ret til ikke at udstede certifikat.
Dette gælder ved alle kurser i Diving2000 regi, særligt hvis man ikke er velforberedt og har relevant udstyr/påklædning for pågældende kursusaktivitet. På vores tekniske kurser lægges der særlig vægt på at man er velforberedt, modenhed, ansvarlighed og forståelse for teknisk dyknings specielle karakter. Opfylder man ikke disse betingelser, forbeholder vi os ret til ikke at udstede certifikat.

Tilbagebetaling af kursusafgift (alle kurser)

Såfremt kursusdeltageren aflyser sin deltagelse på et kursus, gælder følgende regler for tilbagebetaling:
1. Afmelding senest 1 måned inden kursusstart: 100 % af kursusafgiften tilbagebetales.
2. Afmelding senest 2 uger inden kursusstart: 50 % af kursusafgiften tilbagebetales.
3. Afmelding mindre end 2 uger inden kursusstart: Kursusafgiften tilbagebetales ikke.
4. Ved hel eller delvis udeblivelse fra kursus: Kursusafgiften tilbagebetales ikke.
5. Er kursusdeltageren startet på kursus og ikke har færdiggjort kurset inden for 9 mdr. fra kursus start dato, udløber muligheden for at gøre kurset færdigt.

Kursus Forsikring

Skulle du blive forhindret i sidste øjeblik, før eller under et kursus, så du ikke kan deltage på kurset, kan du tegne en kursus forsikring, som koster 10 % af kursets pris inkl. materialer.
Det er muligt at flytte kursus, hvis man har tegnet en forsikring samtidig med din tilmelding til kurset.
Forsikringen er personlig og giver mulighed for at flytte kursus én gang.
Forsikringen skal tegnes og betales samtidig med at du tilmelder dig kurset.
Man kan flytte kurset til en anden dato (dog senest 6 mdr. frem), såfremt der er plads på dette kursus.
Man kan kun flytte kurset eller dele af kurset én gang pr. tegnet forsikring. En evt. prisforskel skal betales, hvis kurset er dyrere, men udbetales ikke, hvis kurset er billigere. Pengene kan ikke betales retur på baggrund af forsikringen.

Arrangementer

Tilmelding til endags ture og arrangementer er bindende og der ydes ingen refundering ved forhindret fremmøde, uanset art. Det er dog muligt at flytte turen til en anden dato, sat af Diving 2000 A/S hvis du har tegnet en forsikring på 10 % af aktivitetens samlede pris.

Forsikringen er ligesom tilmeldingen personlig og giver mulighed for at flytte dato én gang. Du kan flytte din deltagelse på dykker turen til en anden dykker tur på en senere eller tidligere dato (dog senest 6 mdr. frem), såfremt der er plads på denne dykker tur.
Afbuddet skal meldes til Diving2000 inden aktivitetens start. Man kan kun flytte dykker turen én gang pr. tegnet forsikring. En evt. prisforskel skal betales hvis aktiviteten er dyrere, men udbetales ikke, hvis aktiviteten er billigere. Pengene kan ikke betales retur på baggrund af forsikringen.